کنجد کهن ترین محصول کشاورزی جهان

کنجد کهن ترین محصول کشاورزی جهان

کنجد کهن ترین محصول کشاورزی جهان

اینطور که از شواهد تاریخی برمی آید کنجد کهن ترین محصول کشاورزی جهان است. روغن کنجد که از استخراج روغن از دانه کنجد بدست می آید طی سالیان دراز برای اهداف متنوعی همچون غذا، دارو ، لوازم آرایشی و مراسم ها استفاده میشده است.
روغن کنجد دارای اثر آنتی اکسیدانی قوی است و در مقایسه با روغن های دیگر قابلیت نگهداری بهتری دارد. بهمین دلیل در مصر باستان از روغن کنجد برای ساخت مواد نگهدارنده در فرآیند مومیایی کردن استفاده میشده است.

اینطور که از شواهد تاریخی برمی آید کنجد کهن ترین محصول کشاورزی جهان است. روغن کنجد که از استخراج روغن از دانه کنجد بدست می آید طی سالیان دراز برای اهداف متنوعی همچون غذا، دارو ، لوازم آرایشی و مراسم ها استفاده میشده است.
 روغن کنجد دارای اثر آنتی اکسیدانی قوی است و در مقایسه با روغن های دیگر قابلیت نگهداری بهتری دارد. بهمین دلیل در مصر باستان از روغن کنجد برای ساخت مواد نگهدارنده در فرآیند مومیایی کردن استفاده میشده است.

درباره نویسنده

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟