تعدیل چربی پوست با استفاده از روغن کنجد

تعدیل چربی پوست با استفاده از روغن کنجد

تعدیل چربی پوست با استفاده از روغن کنجد

روغن کنجد حاوی آنتی اکسیدان های بسیاری می باشد و استفاده از آن باعث ایجاد لایه نازکی بر روی پوست خواهد شد.
لایه ایجاد شده شامل مقداری چربی، آب و مواد معدنی به میزان مساوی است.
بنابراین استفاده از آن نه موجب ایجاد چربی زیاد و نه خشکی زیاد در پوست خواهد بود.

روغن کنجد حاوی آنتی اکسیدان های بسیاری می باشد و استفاده از آن باعث ایجاد لایه نازکی بر روی پوست خواهد شد.
 لایه ایجاد شده شامل مقداری چربی، آب و مواد معدنی به میزان مساوی است. 
  بنابراین استفاده از آن نه موجب ایجاد چربی زیاد و نه خشکی زیاد در پوست خواهد بود.

درباره نویسنده

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟